Prokrastination er det videnskabelige udtryk for at noget (Arbejde og lign) opsættes til fremover. Det er et meget udbredt fænomen, som allerede mange gange er blevet undersøgt.. I henhold dertil har allerede hvert fjerde menneske i Tyskland stiftet erfaring med denne virus. Også blandt studenterne (studentersyndrom) er prokrastination vidt udbredt.

 Den stadige udsættelse af arbejde, opgaver og projekter vedrører overvejende ubehagelige ting, det sker endda også, når vedkommende er klar over de skadelige konsekvenser, dog disse fortrænges med mere eller mindre held. Her drejer det siig ikke om at lade noget ligge af og til eller at udsætte en prioritet. Ikke hver dag giver os mulighed at holde fast ved vores egen planlæggning. Men bliver udsættelsen af opgaver til en permanent tilstand, er det på tide, at der handles.

 

Til grunde for prokrastinationsproblemet ligger aktionsmønstre og målet er, at gennemskue og gennembryde denne mekanisme. Det negative kredsløb ved forsat kronisk prokrastination kan have alvorlige konsekvenser for helbredet og økonomien. Vejen til selvmedlidenhed er ikke mere lang, og det koster energi. Vekommende føler sig vel i sin rolle som offer og vil ingen hjælp. Selvagtelsen bliver fortsat svagere, kolleger og venner mister tilliden og har ingen lyst til samarbejde. Upålidelighed gør ensom, og det er frustrerende at opdage sin egen mangel af disciplin. Presset bliver altid større, hvilket til sidst kan ende i depression eller burnout.

 

I dette coach-kursus ser vi nøje på årsagerne af prokrastination og den egne organisation og prøver at finde frem til nye individuelle fremgangsmåder, og udskifte de gamle belastende vaner mod nye og bedre. Ved hjælp af simple tools lærer klienten, hvor der skal handles, og hvordan han i små trin og uden alt for store forandringer igen kan få greb på sine opgaver for på denne måde at komme tilbage til mere afspænding og tilfredshed.

Mange rådslag til brug i hverdagen kan hjælpe ham. Efter min erfaring kan dette coaching-kursus forbedre tidsmanagementet med nye elementer.