Udgående skoleelever og fremtidige studenter har tit et problem med at træffe en afgørelse blandt de mange muligheder for at finde den rigtige vej til deres erhverv i fremtiden. De nemt tilgængelige informationer i internet forårsager også usikkerhed med valget angående uddannelsen, videregående skole eller hvilken studiegang er passende.

Men også efter den første jobuddannelse eller endda meget senere - i livets midte med tilsvarende karriere - stilles ofte spørgsmålet om meningen i det man gør. Er det virkelig det, der giver mig tilfredshed og anerkendelse? Vil jeg også i fremtiden arbejde videre på denne måde? Er der måske en anden mulighed, at forene mine talenter og min hobby med mit job? Kunne måske en anden opgave give mig mere glæde? Det er ikke sjældent at kriser med helbredet udløser spørgsmål, om vejen i jobbet skal fortsættes, selv om den i årtier var foregivet og succesrig.

 

Det er godt og vigtigt, at stille nærgående spørgsmål angående de egne talenter, for når vi laver det som svarer til vores evner og fornødenhed, ligger motivationsniveauet tydeligt højere og fornemmelsen af stress opstår ikke eller senere. Mennesket er stærkere og mere modstandsdygtig og har på den måde held i livet, og det er ikke kun ment i monetær hensigt. Når et menneske laver netop det, hvad han kan bedst og hvad han kan lide, er det mindre anstrængende.

Vi har alt potential i os for at opnå alle vore personlige mål. Hvert menneske kan opnå mere, end han tiltror sig selv eller som han kan forestille sig. Og vi er selv ansvarlig for vores udvikling. Hvis vi kan omvandle de overbevisninger, der hindrer os og som har fastsat sig i løbet af vort liv, er vejen fri forude.

 

Baggrunden af INITIAL talent-analysen

INITIAL talent-analysen er en videreudvikling af forskellige personlighedstests udarbejdet af bedrifter i handel og industri med det formål at få opklaring om evner og potentiale. Grundlaget er den psykologiske egnethedsprøve. Især i det personlige coaching er talentanalysen for fagkyndige og lederpersonligheder en hjælpende håndsrækning ved planlæggelsen af den personlige karriere. Analysen bekræftes dermed, at 99.3 % af alle testpersoner syntes at analysen var fuldstændig passende for deres videre job- og livsplanlægning.

Dette psykologisk velfunderede analyse-tool kan hjælpe at forstå de egne kræfter bedre. Her erfares, hvad der giver motivation og hvilket arbejde der passer og opfylder en, hvordan opgaven bliver angået, måden at tænke på, og hvordan beslutninger bliver truffet. Der udover viser analysen, hvad andre sætter pris på. Deres kendskab om egen adfærd giver Dem en bedre forståelse af, hvor Deres individuelle styrker ligger, hvilken position og opgave virker produktiv på Dem, hvilke opgaver der passer til Dem, som De kan opfylde med succes og hvor Deres aktiviteter og forbedringspotential er.

En påvirkning af resultatet er udelukket, da kriterierne i udpræget form står overfor hinanden, og en stærk udpræget form i en retning bliver altid efterfulgt af et aktionsfelt på den anden side.

Beslutningen til den personlige videre udvikling er altid klientens sag - analysen leverer kun en orentering.

 

Brug af INITIAL talent-analysen

 

  • Faglig/privat ombrudssituation, personlig omorientering (også ved truende burnout)
  • Arbejdspladsskifte eller forandrede opgaver
  • Samarbejde i team, den egne position, konflikter med kolleger eller ledere
  • Støtte til lederkompetence og team-/personaludvikling
  • Negativ selvforståelse, mangel af selvbevidsthed
  • Problemløsning for jobvalg/ studiegang
  • Understøttelse ved ansøgervalg for medarbejderrepræsentanter
  • Forberedelse af ansøgersamtaler
  • Certifikat af INITIAL talent-analyse for ansøgermappe

  Filosofien af INITIAL-talent-analyse er rettet på et positivt billede af sig selv, som koncentrerer på den egne kraft og ikke på de egne svagpunkter.

 

Profession-interesse-check

Unge mennesker med en uklar forestilling om deres fremtidige arbejdsliv kan i INITIAL profession-interessecheck med integrerede øvelser finde understøttelse i sin søgen efter egne ønsker og mål. De begynder at tænke efter om de egne kræfter og talenter og finder ud af, hvad de i jobbet og privat vil opnå. Ved hjælp af et stort udvalg af jobmuligheder kan klienten selv vurdere, hvilke erhvervsbeskrivelser der kommer hans profil nærmest. Sammen med en coach famler klienten sig nærmere ind på sit erhvervsønske. Denne test skulle gennemføres i forbindelse med INITIAL-talent-analysen.

Fremgangsmåde

Efter bestillingen af analysen får De per e-mail tilsendt et pdf spørgeskema, som De kan udfylde på pc lagre det og sende det tilbage per e-mail.

Spørgeskemaet omfatter 72 udsagn eller skildrede situationer med to mulige svar, hvordan De ville bære Dem ad. Sæt kryds ved det svar, De synes passer bedst til Dem. Når enkelte spørgsmål synes Dem for svære, vælger De det svar, der kommer Deres handlemåde nærmest.

En vurdering foreligger i løbet af få dage. Vær så venlig at notere ved bestillingen, at den personlige vurderings samtale skal gennemføres med mig som coach. Vi aftaler så et møde. hvor vi taler om resultatet, og hvis det ønskes, kan vi også tale om videregående samarbejde, for at finde frem til de passende løsninger.

 

Omkostninger

INITIAL talent-analysen koster 85,00 € inkl. moms og omfatter den individuelle vurdering, en udførlig beskrivelse, certifikat med Deres præferencer og styrker og en op til to timer varende coachingsamtale. Onkostningerne for analyse og coachingsamtalen, som varer ca. en til to timer, træffer vi aftale om.

INITIAL erhverv-interessecheck for unge mennesker koster 19,00 € inkl. moms og indeholder såvel booklet med spørgsmål og øvelser ligesom en to-timers coachingsamtale til vurdering og drøftelse af den videre fremgangsmåde. Omkostningerne til gennemførelse af job-interesse-check såvel som klaring, hvordan vi videre skal gå til værks, bliver fastlagt i en aftale med klienten.