I mellemtiden bliver field coaching i tiltagende måde anvendt i bedrifter med teams, som er udstationeret, men også for medarbejdere i bedriften selv, f. eks. i callcenter eller i detailhandel. Denne form af personlig og faglig videreudvikling egner sig især for positioner, hvor en medarbejder overvejende arbejder alene og ikke får noget feedback af lederen til hverdag. Hans arbejdsydelse "on the job" er svært at vurdere, og derfor kan hans udviklingsmuligheder kun indskrænket identificeres.

Først i hverdagssituationer, i personlig eller telefonisk kundesamtale bliver synlig, i hvilke situationer medarbejderen viser behov for uddannelse. Tit er en medarbejder ikke klar over, på hvilken måde mimik og gestus ledsager hans kommunikation og tager indflydelse på samtaleresultatet. Ofte kan man også identificere optimeringsbehov ved forberedelsen og efterbehandlingen af møder, måske opdages også organisatoriske hindringer eller en faglig mangel. Under optimale forhold arrangeres der før et field coaching et briefing mellem coach og medarbejder (klient). I denne korte samtale forklarer medarbejderen starsituationen med kunden, planlæggelsen af samtalen, samtalens mål, strategier og argumenter, indvendinger, påskud, ligesom det ønskede closing. En velorganiseret fremgangsmåde støttet af den såkaldte "fortovskant-konference" har vist sig at være til nytte.

Coachen intervenerer i reglen ikke mens kundesamtalen, men følger bare med. Han registrerer bare medarbejderens signaler og udtryk ligesom samtalepartnerens, f. eks. kundens. Efter kundemødet eller samtalen følger mellem coach og klient en reflektion og analyse om velkomsthilsen, argumentation hen til samtalens afslutning. Her kan spørgeteknik kontrolleres og alternative samtaleelementer indøves. Identifikation af optimerings potential, uddannelsesbehov og hvis nødvendigt organisatoriske henvisninger, som giver medarbejderen mulighed til at forbedre sin optræden og sin karriereudvikling.

Kendskab til sin egen personlighedsstruktur ligesom forståelsen af samtalepartnerens biostruktur er især nyttige for medarbejdere med direkte kundekontakt. STRUCTOGRAM® træning er en markant og nem mulighed, som sikrer en umiddelbar og varig praksistransfer. Det koster kun lidt tid og udbyttet er derimod betydeligt. Med videregående træningselementer kan træningssystemet fordybes til gavn for salg og ledelse.

Fordelen for medarbejderens bedrift er klar, for kundekontakter og kundemøder er meget værdifulde. Målet er at udnytte disse optimalt, for på den måde at øge omsætningen og bindingen af kunder. Medarbejderen har et stort ansvar og får i en konkret hverdagssituation et umiddelbart, højagtet og praksisorienteret feedback af coachen. Henvisningerne kan i den næste samtale omsættes. Ofte er det kun småting, som klienten skal forandre, for at have mere succes. For medarbejderen betyder field-coaching den bedste individuel støtte og beviser, at arbejdsgiveren agter hans arbejde og vil støtte ham videre i udviklingen og derfor investerer i ham.

Et kritisk punkt ved field coaching er altid spørgsmålet, om reporting til medarbejderens bedrift skal finde sted. Bedriften har en berettiget interesse i at blive informeret om medarbejderrens præstation, fremskridt og engagement.. På den anden side forhindrer næsten enhver form af reporting et uindskrænket fortroligt samarbejde med coachen hos mange medarbejdere. Han får hurtigt indtrykket af at blive kontrolleret og vurderet. Og skulle en samtale ikke afsluttes med et godt resultat, kunne det blive til en ulempe ved næste personalvurdering eller ved pointstillæget. Her gælder det, at finde en fremgangsmåde mellem de to implicerede. Også for field coaching gælder det princip: Klienten skal frivillig træffe sin afgørelse til coaching og understøtte proceduren ved aktivt medarbejde.