Systemisk coaching betyder løsningsorienteret motivations- og beslutningsoptimering med det formål at reaktivere - om det nu er privat eller hvad arbejdet angår - klientens problemløsningskompetencer ved hjælp af undersøgelser og forskellige systemiske interventioner. Disse interventioner består for det meste af bestemte spørgsmål, men også elementer af form- eller adfærdsterapi. Klienten selv er ekspert for egne problemer og løsninger. En coach virker kun som medhjælper. Han understøtter klienten, at finde vejen til løsningen af problemet. Han styrer processen og giver impulser til tænkning. Klienten selv overtager ansvaret. En coach er altså ikke rådgiver i traditionel forståelse.

I systermisk coaching bliver klienten altid anset som en del af et system, uafhængig af, om problemerne er private eller i sit arbejde. Det drejer sig altid om en interaktion i kommunikationen og i klientens adfærd og tager hensyn til, at årsag og virkning ikke er en endimensional konstruktion. Sammen med en coach udvikler klienten (coachee) alternativer til sin omgang med problemer og indstilling.

Coaching for kort tid

Der findes situationer, hvor problemer kan bearbejdes i kort tid og føres til en løsning. Nogle simple spørgsmål og interventioner kan sommetider allerede efter et eller et par møder jevne vejen hen til en løsning. Klienten skulle fortælle så meget som muligt om, hvordan han ville ønske sig  resultatet. Fokus ligger altså på et mål, mulige løsninger, tidligere succes og ikke så meget på analysen og opståelsen af problemet. Coach og coachee går i sådanne tilfælde ud fra, at det ikke rager løsningen, hvordan problemet er opstået.