Hvis en brænder for noget, kan den også brænde ud!

Siden 1990 har sygemeldingerne på grund af psykisk pres fordoblet sig.. For vedkommende, hans private miljø, arbejdsgiveren og kollegerne betyder det en tungtvejende belastning med dybtgående følger i det økonomiske, personlige og hvad helbredet angår. Det lumske ved burnout-syndrom er, at det kommer hemmeligt snigende uden at vedkommende er i stand til at gennembryde kredsløbet af arbejdsydelse og bare at fungere eller overhovedet mærker, i hvilken spiral han befinder sig.

Ofte er det, dog ikke udelukkende, succesrige, usædvanlig engagerede og emfatiske mennesker, der pludselig opdager, at noget i deres liv har forandret sig. De kan ikke som tidligere klare hverdagslivets krav hverken privat eller på arbejdspladsen. Det fysiske og psykiske potential bliver mærkelig mindre. Den indre ild, som altid stræbte fremad, synes slukket. De fortrolige værktøjer kommer til indsats: vedkommende kræver mere og mere kraft og disciplin af sig selv, for det svarer til hans adfærdsmønstre. Udmattelsessymtomer bliver bekæmpet som en fjende, som det gælder at slå ned med alle midler.

Krop og sjæl reagerer med somatiske og psykosomatiske lidelser. Psykiske signaler som højt blodtryk, hovedpine, sove- og maveproblemer bliver tilordnet en foreløbig arbejdsintensiv tid og misagtet. Dog også emotional forandrer mennesket sig. Angsten at kunne svigte, følelsen af indvendig tomhed, pirrelighed, stemningssvingninger og sarkasme kommer ofte dertil. Omgivelserne reagerer i reglen for sent med en realistisk vurdering af situationen. Problemer i parforholdet og med medarbejderne tager til. Vedkommende glider dybere ind i den sociale isolation. I det sidste stadium af burnout er et sammenbrud uundgåeligt.

Men så vidt behøver det ikke at komme. Burnout-faren kan og skulle behandles, når de første tegn bemærkes. Her har især arbejdsgiveren et ansvar, for en stor del af vort liv tilbringer vi på vores arbejdsplads. Men hvad for det ene menneske betyder stress, som kan føre til burnout, indebærer for en anden ingen fare i den retning. I et passende pragmatisk helbredsmanagement i bedriften kan de ofte høje krav overfor medarbejderne forenes med bedriftens værdier og formål og komme til en samklang. Økonomisk og organisatorisk kan det føre til vanskeligheder i bedriftens hverdag, når medarbejdere bortfalder i længere tid:

  • En tilsvarende kompensation for en medarbejder kan ikke findes i så kort tid.
  • I værste fald taber bedriften medarbejderens Know-how.

  • Alle kolleger skal i ubestemt tid yde mere arbejde og er således udsat for en højere stresslevel.

  • Hvert tilfælde af burnout er en belastning for bedriftskulturen. Det fører hurtigt til uro og usikkerhed i et team og skader bedriftens image.

 

Mange bedrifter forsøger at forebygge burnout-faren med stressmanagement-kurser for udvalgte persongrupper, især for ledere. Men dermed er problemet ikke løst tilfredsstillende. Årsagerne for en dyb udmattelse er mangfoldige og findes i individuel forskellige faktorer, som det lidt efter lidt gælder om at forandre. Der opstår ingen nye indstillinger med nye tankegange, som fører til en sund levemåde i løbet af et to-dages-seminar sammen med kolleger. Problemet findes aldrig kun i erhvervslivet eller i det private miljø, det er altid en kombination af begge områder.

Afhængig af, hvor udpræget udmattelsen er, findes der kombinerede løsningsmuligheder, som har vist sig at være probat i praksis. Heller ingen erfaren coach kan træde i stedet for en psykiatisk behandling og slet ikke behandle depressioner eller fysiske symtomer. Men han kan hjælpe vedkommende med at bestemme hans risikoprofil og de personlige stressfaktorer, at analysere årsagerne for burnout og indøve nye adfærdsmønstre. Samtidig er en kompetenceudvikling i konflikt- tids- og selvmanagement til fordel.

Enhver burnout er anderledes, selv om sygdomssymtomerne ligner hinanden. Derfor trænger vedkommende til en individuel tilrettelagt understøttelse, som i en klinik kun kan ydes i begrænset omfang. Vejen ud af burnout er besværlig- det er en søgen efter en forandret levemåde, som fremtidig skal være det normale. Coachen ledsager denne analyseproces, mulige fremskridt og tilbagegang i uger og måneder til det tidspunkt, hvor vedkommende har fundet et nyt stabiliseret livskoncept.

 Et coaching-kursus for burnout-prævention er en i sig selv afsluttet proces, omfatter ca. 50 timer og er afhængig af klientens udgangssituation og bliver gennemført meget finmasket. Hvis der skal handles i trængende tilfælde, kan jeg også tilbyde dette coaching som intensiv foranstaltning.