Mange virksomheder påstår gerne, at medarbejderne er deres kostbarste ressource. Men mange medarbejdere er alligevel ulykkelige med deres stiling og udvikling. En moderne omgang med personale betyder mere end en samtale om målsætninger i slutningen af året eller af og til et skulderklap i forbigående, eller et vidre uddannelseskursus som tak for godt arbejde.

 

MEDARBEJDERUDVIKLING

Medarbejderudvikling på langt sigt kræver klar definition. I hvilken retning skal virksomheden udvikle sig, i hvilken omfang skal ekspanderes og hvilken kvalifikation ventes af medarbejderne. Kan der allerede på det tidspunkt rekruteres medarbejdere for trainee-programmer og ekstrakurser? I hvilke tilfælde er der brug for specialister? Hvordan finder man disse kandidater national og international?

Sammen med Dem fremstiller jeg for Deres bedrift en passende plan i henhold til personalvæsnet. Muligheder for ledelse af personale bliver fastlagt ( f.eks. målaftaler, 360 graders-feedback for ledere, train-the trainer-moduler, training-on-the-job) Efter ønske får De forslag for passende ekstra uddannelse til brug i Deres virksomhed, kendskab til præsentation og konfliktløsninger. Måske passer også et blended learning koncept, hvilket indeholder traditionel præsentation og moderne former af e-learning. Så kan medarbejderen ved hjælp af selvstudium lære dele af pensum per edb og besøge face to face foranstaltninger med andre emner.

 

REKRUTERING

At finde den rigtige medarbejder koster tid og penge. Jo mere specialiseret Deres branche er desto større er efterspørgslen efter kandidater. Selv om De allerede i første omgang har fundet "den rigtige" kan proceduren ikke forkortes:

  1. Udformning af annoncen
  2. Det bestegnede mediums (on-/offline)
  3. Invitation til en ansøger
  4. Afslag/aftalee
  5. Forberedelse af telefon interviewer
  6. Referencer, hvis kandidaten er indforstået
  7. Bedømmelse og udvalg af kandidater
  8. Kontraktforhandlinger og indstilling

 

Afgørelsen i henhold til den rigtige kandidat træffer De som bedriftsleder naturligvis selv.  Men forberedelserne og afgørelsesgrundlaget kan være færdig til diskussion i styrelsen. Det sparer tid og adskillige overflødige samtaler.

Standarts for personaludviklinger er også i små virksomheder nødvendige, men der er de ikke helt så omstændige.

De må gerne kontakte mig, så Deres bedrift med fuld føje kan sige, at medarbejderne er den vigtigste ressource. Når medarbejderne mærker det, er de mere loyale og bliver som regel længere i virksomheden, og med motivation og indsats gør de gengæld. Omkostningerne for at etablere relevante processer, er mindre end De tænker.